23/09 Moody's hạ 2 bậc tín nhiệm của 8 ngân hàng Hy Lạp
(Vietstock) - Như dự báo của các thị trường, Moody’s hạ 2 bậc tín nhiệm của 8 ngân hàng Hy Lạp do tình trạng yếu kém của nền kinh tế và sự suy giảm của các khoản tiền gửi.

Cụ thể, Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp (NBG), EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank, Ngân hàng Nông nghiệp Hy Lạp (ABG) và Attica Bank từ B3 xuống Caa2.
Trong khi đó, Emporiki Bank of Greece và General Bank of Greece bị hạ bậc từ B1 xuống B3.
Moody’s đánh giá triển vọng tiêu cực đối với mức xếp hạng mới của tất cả 8 ngân hàng trên.
Động thái trên đã chấm dứt quá trình xem xét hạ bậc của Moody’s bắt đầu từ ngày 25/07.
Phạm Thị Phước (Theo CNBC)

No comments:

Post a Comment