23/09 20 nền kinh tế nặng nợ nhất thế giới


picture
Ireland có số nợ nước ngoài bình quân đầu người hiện đã lên đến trên 560.000 USD.
▪  AN HUY
13:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/9/2011

Gần đây, vấn đề nợ công đã nổi lên thành một điểm nóng của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu. Chuyện nợ nần chồng chất của những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ và châu Âu đã không ít phen khiến thị trường toàn cầu “vã mồ hôi”.

Trong thời gian khủng hoảng tài chính, nhiều quốc gia đã phải tăng cường vay nợ từ bên ngoài để trang trải các chương trình kích cầu và giải quyết khó khăn kinh tế trong nước. Thực tế này dẫn tới sự phình to của nợ quốc gia sau khủng hoảng.

Theo hãng tin tài chính CNBC, thâm hụt ngân sách công, nợ chính phủ và nợ tư nhân đầm đìa là chuyện không hiếm ở các nước phương Tây. Nhưng một phần do khủng hoảng tài chính, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có mức nợ tệ hại hơn so với các nước khác.

CNBC đưa ra định nghĩa nợ nước ngoài của một quốc gia, bao gồm tiền gốc cộng tiền lãi mà chính phủ và các tổ chức trong biên giới quốc gia đó có nghĩa vụ phải trả. Con số này không chỉ bao gồm nợ chính phủ, mà còn cả nợ mà các doanh nghiệp và người dân nước đó phải trả cho các chủ nợ ở bên ngoài biên giới.

CNBC đã đưa ra một danh sách 20 nền kinh tế có mức nợ nước ngoài so với GDP cao nhất thế giới, từ việc nghiên cứu tình trạng nợ nần của 75 nền kinh tế lớn nhất thế giới trên cơ sở các số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB). 

20. Mỹ


Nợ nước ngoài so với GDP: 101,1% 
Tổng nợ nước ngoài: 14,825 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2009 (ước tính): 14,66 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 48.258 USD 

19. Hungary


Nợ nước ngoài so với GDP: 120,1% 
Tổng nợ nước ngoài: 225,24 tỷ USD 
GDP năm 2009 (ước tính): 187,6 tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 22.739 USD

18. Australia


Nợ nước ngoài so với GDP: 138,9% 
Tổng nợ nước ngoài: 1,23 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 882,4 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 57.641 USD

17. Italy


Nợ nước ngoài so với GDP: 146,6% 
Tổng nợ nước ngoài: 2,602 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 1,77 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 44.760 USD

16. Tây Ban Nha


Nợ nước ngoài so với GDP: 179,4% 
Tổng nợ nước ngoài: 2,46 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 1,37 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 60.614 USD

15. Hy Lạp


Nợ nước ngoài so với GDP: 182,2%
Tổng nợ nước ngoài: 579,7 tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 318,1 tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 53.984 USD

14. Đức


Nợ nước ngoài so với GDP: 185,1% 
Tổng nợ nước ngoài: 5,44 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 2,94 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD

13. Bồ Đào Nha


Nợ nước ngoài so với GDP: 223,6% 
Tổng nợ nước ngoài: 552,23 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 247 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD

12. Pháp


Nợ nước ngoài so với GDP: 250% 
Tổng nợ nước ngoài: 5,37 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 2,15 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 83.781 USD

11. Hồng Kông


Nợ nước ngoài so với GDP: 250,4% 
Tổng nợ nước ngoài: 815,65 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 325,8 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 115.612 USD

10. Na Uy


Nợ nước ngoài so với GDP: 251% 
Tổng nợ nước ngoài: 640,7 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 255,3 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 137.476 USD

9. Áo


Nợ nước ngoài so với GDP: 261,1% 
Tổng nợ nước ngoài: 867,14 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 332 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 105.616 USD

8. Phần Lan


Nợ nước ngoài so với GDP: 271,5% 
Tổng nợ nước ngoài: 505,06 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 186 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 96.197 USD

7. Thụy Điển


Nợ nước ngoài so với GDP: 282,2% 
Tổng nợ nước ngoài: 1,001 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 354,7 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 110.479 USD

6. Đan Mạch


Nợ nước ngoài so với GDP: 310,4% 
Tổng nợ nước ngoài: 626,1 tỷ USD
GDP năm 2010 (ước tính): 201,7 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 113.826 USD

5. Bỉ


Nợ nước ngoài so với GDP: 335,9% 
Tổng nợ nước ngoài: 1,324 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 394,3 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 127.197 USD

4. Hà Lan


Nợ nước ngoài so với GDP: 376,3% 
Tổng nợ nước ngoài: 2,55 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 676,9 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 152.380 USD

3. Thụy Sỹ


Nợ nước ngoài so với GDP: 401,9% 
Tổng nợ nước ngoài: 1,304 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 324,5 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 171.528 USD

2. Anh quốc


Nợ nước ngoài so với GDP: 413,3% 
Tổng nợ nước ngoài: 8,981 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 2,173 nghìn tỷ USD 
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 146.953 USD

1. Ireland


Nợ nước ngoài so với GDP: 1,382% 
Tổng nợ nước ngoài: 2,38 nghìn tỷ USD 
GDP năm 2010 (ước tính): 172,3 tỷ USD
Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 566.756 USD

No comments:

Post a Comment