10 công ty tăng trưởng mạnh nhất Fobes Global 2000


23/04/2012 | 14:49

Dẫn đầu là tập đoàn Petrobras-Petróleo của Brazil với lợi nhuận 145,9 tỷ USD năm 2011 và giá trị thị trường lên tới 407,4 tỷ đôla.

2.000 công ty thuộc danh sách Global 2000 được Forbes công bố năm 2012 có doanh số 360.000 tỷ USD (tăng 12%), lợi nhuận 2.640 tỷ USD (tăng 11%), tài sản 149.000 tỷ USD (tăng 8%) và giá trị thị trường 37.000 tỷ USD (giảm 0,5%). Những công ty này sử dụng 83 triệu lao động trên toàn thế giới.
Danh sách năm nay một lần nữa lại thể hiện sự năng động trong kinh doanh toàn cầu. Bảng xếp hạng còn có sự hiện diện của khoảng 66 quốc gia, tăng thêm 4 nước so với năm trước. Mỹ (có 524 công ty) và Nhật Bản (258 công ty) vẫn thống trị danh sách Forbes Global 2000 (2012).
Dưới đây là danh sách 10 công ty đứng đầu Forbes Global 2000 năm nay.

1. Exxon Mobil (Mỹ)

Doanh số: 433,5 tỷ USD
Lợi nhuận: 41,1 tỷ USD
Tài sản: 331,1 tỷ USD
Giá trị thị trường: 407,4 tỷ USD

2. JPMorgan Chase (Mỹ)

Doanh số: 110,8 tỷ USD
Lợi nhuận: 19 tỷ USD
Tài sản: 2.265,8 tỷ USD
Giá trị thị trường: 170,1 tỷ USD

3. General Electric (Mỹ)

Doanh số: 147,3 tỷ USD
Lợi nhuận: 14,2 tỷ USD
Tài sản: 717,2 tỷ USD
Giá trị thị trường: 213,7 tỷ USD

4. Royal Dutch Shell (Hà Lan)

Doanh số: 470,2 tỷ USD
Lợi nhuận: 30,9 tỷ USD
Tài sản: 340,5 tỷ USD
Giá trị thị trường: 227,6 tỷ USD

5. ICBC (Trung Quốc)

Doanh số: 82,6 tỷ USD
Lợi nhuận: 25,1 tỷ USD
Tài sản: 2.,039,1 tỷ USD
Giá trị thị trường: 237,4 tỷ USD

6. HSBC Holdings (Anh)

Doanh số: 102 tỷ USD
Lợi nhuận: 16,2 tỷ USD
Tài sản: 2.550 tỷ USD
Giá trị thị trường:164,3 tỷ USD

7. PetroChina (Trung Quốc)

Doanh số: 310,1 tỷ USD
Lợi nhuận: 20,6 tỷ USD
Tài sản:304,7 tỷ USD
Giá trị thị trường: 294,7 tỷ USD

8. Berkshire Hathaway (Mỹ)

Doanh số: 143,7 tỷ USD
Lợi nhuận: 10,3 tỷ USD
Tài sản: 392,6 tỷ USD
Giá trị thị trường: 202,2 tỷ USD

9. Wells Fargo (Mỹ)

Doanh số: 87,6 tỷ USD
Lợi nhuận: 15,9 tỷ USD
Tài sản: 1.313,9 tỷ USD
Giá trị thị trường: 178,7 tỷ USD

10. Petrobras-Petróleo Brasil (Brazil)

Doanh số: 145,9 tỷ USD
Lợi nhuận: 20,1 tỷ USD
Tài sản: 319,4 tỷ USD
Giá trị thị trường: 180 tỷ USD
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

No comments:

Post a Comment