05/10 Bao giờ lại có ngày xưa?


Đức là một trong những thành viên EU bị tác động ít nhất bởi khủng hoảng tài chính. Chính phủ Đức là một trong số các chính phủ chủ động nhất, kiên quyết nhất và đóng góp tài chính nhiều nhất vào những biện pháp đối phó chung của EU.
Vậy mà theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, hơn một nửa người dân nước này muốn có lại đồng Deutsche Mark (DM) chứ không còn mặn mà với đồng tiền chung euro.
Đồng euro là kết quả của quá trình nhất thể hóa rất dài ở châu Âu. Trong quá trình ấy, các đời Chính phủ Đức luôn là một trong những động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Dù vậy, chưa khi nào đại đa số người dân Đức ủng hộ đồng euro. Vẫn luôn có một bộ phận rất đông đảo muốn dùng lại đồng DM.
Lý do nằm ở cả thực tiễn lẫn tâm lý. Người Đức gắn bó và tự hào về đồng DM, cho rằng nước mình trở nên giàu có và thịnh vượng từ đống đổ nát sau chiến tranh nhờ rất nhiều vào sự ổn định và giá trị mạnh của đồng tiền này. Cho nên cũng dễ hiểu khi đồng euro đang “gặp hạn” thì tâm lý chung lại khát khao đồng DM. Khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công và số phận của đồng euro luôn bị đe dọa mà lại không phải là do Đức nên ước vọng ấy trở nên tha thiết hơn bao giờ hết.
Người dân Đức đã chán cảnh cứ phải bỏ tiền túi để giúp những người không tuân thủ kỷ cương tài chính đã cam kết. Tuy nhiên, chỉ muốn trong thâm tâm vậy thôi chứ thời nay khác ngày xưa và Đức đâu còn lựa chọn nào khác ngoài chìm nổi cùng đồng euro.
La Phù

No comments:

Post a Comment