Người nghèo Mỹ tăng gấp đôi trong 15 năm


09/03/2012 | 09:13

Cứ 6 dân có 1 người nghèo. Số người nghèo tại Mỹ tăng liên tục trong 4 năm qua.

Theo nghiên cứu của National Poverty (Mỹ), số lượng gia đình có thu nhập dưới 2 USD một người mỗi ngày đã tăng lên 1,46 triệu hộ trong năm 2011, tăng 129% so với 1996 (636.000 hộ).
Cuộc nghiên cứu này do các nhà khoa học tại Đại học Michigan thực hiện, chỉ xem xét tới yếu tố thu nhập bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khi tính đến tác động của các tem phiếu thực phẩm, tỷ lệ nghèo đói vẫn còn tăng 67,4%. Nguyên nhân là tình trạng thất nghiệp do suy thoái kinh tế và cải cách phúc lợi nhằm tăng việc làm ở Mỹ.
Một báo cáo của Cục Thống kê Mỹ cho thấy, số người Mỹ sống trong nghèo đói đã tăng lên 46,2 triệu người trong năm 2010, tức là cứ 6 người thì có một người thuộc diện đói nghèo. Năm 2010 tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ là 15,1%, tăng mạnh so với 14,3% trong năm 2009.
Số người Mỹ sống dưới ngưỡng đói nghèo đã tăng liên tục trong 4 năm qua và tỷ lệ 15,1% là cao nhất kể từ năm 1993. Tuy nhiên, định nghĩa đói nghèo ở Mỹ không tương đồng với thế giới. Với tốc độ hiện tại, theo đánh giá của Viện Brookings ở Mỹ, cuộc khủng hoảng vừa qua có thể sẽ đẩy thêm 10 triệu người vào cảnh nghèo khổ từ nay đến năm 2015.
(Theo DVT)


No comments:

Post a Comment